De Berean Beacon bediening is voornamelijk evangelistisch en promoot het Evangelie van Jezus Christus. De bediening benadrukt sterk de evangelisatie en bekering van Rooms-katholieken. De andere belangrijke zorg van de bediening is evangelicale christenen te informeren over het katholicisme middels onze materialen die wij voorzien op het internet. De bediening wordt geleid door een staf van bestuurders. Voorzitter Richard Bennett, pastor William Mencarrow, Greg Bentley, Stuart Quint en Richard Wozniak. Al onze bestuurders zijn voormalige Rooms-katholieken die gered werden door geloof alleen.

Het werk van deze bediening wordt volbracht door toegewijde vrijwilligers die vertrouwen op de Heer door geloof, en we zien naar Hem op om te voorzien in de noden in deze moeilijke dagen. Elke donatie wordt erkend en dankbaar geapprecieerd. De Berean Beacon is een bijbelse en stichtende organisatie wiens enige doel de promotie is van bijbels Christendom. Vermits ze erkend is door de Internal Revenue Service als een organisatie met belastingsuitzondering onder sectie 501(c)(3) van de Internal Revenu Code, zijn alle donaties van de Berean Beacon bediening belastingaftrekbaar in de volste breedte van de wet.