We houden van katholieken, maar we veroordelen het katholicisme

Een woord aan katholieken

Vandaag weten veel katholieken niet wat de officiële Rooms-katholieke leer is, of wat het betekent katholiek te zijn. In het licht hiervan zijn velen zich niet bewust dat er talloze contradicties bestaan tussen de Bijbel en het katholieke geloof. Onderhavige website werd ontworpen om u te helpen zowel de officiële katholieke leer als de waarheid van de Heilige Schrift te begrijpen.

U kan beginnen met mijn eigen verhaal “Van Traditie naar Waarheid”. Daarna kan u lezen over de waarheid betreffende “Katholieke sacramenten: een wrede handel in menselijke zielen”. U kan ook lezen over de ware God in “Wie is uw heilige Vader?” En finaal hebben wij verscheidene artikels over de ware identiteit van de paus en de kerkgeschiedenis.

Elke goede katholiek wil God behagen in dit huidige leven en, wanneer het leven op aarde voorbij is, hoopt hij met Hem te leven voor altijd. Dit is een nobel doel gebaseerd op uw persoonlijke geloofspunten over God en hoe u Hem zoekt te kennen. Maar nobele intensies en persoonlijke geloofspunten over God garanderen geen resultaten, noch eeuwig leven. Het is mijn verlangen dat u zou doen wat velen zoals u als katholieken eerder hebben gedaan: Verzeker u ervan dat uw geloofspunten een stevige grond in de Bijbel hebben.