Richard Bennett en Stuart Quint

Het Vaticaan leert officieel dat de Paus de plaatsvervanger is van Jezus Christus

De paus, bisschop van Rome en opvolger van Petrus, “is het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid, zowel van de bisschoppen als van de menigte van de gelovigen”. “De paus van Rome immers heeft, juist krachtens zijn ambt als plaatsvervanger van Christus en herder over de gehele kerk, de volledige, hoogste en universele macht, die hij altijd vrij kan uitoefenen.[1]

De roomse kerk creëert in feite een valse Christus: de Paus. Deze beweert te komen in Christus’ naam als Zijn Plaatsvervanger. Maar, verdere studie over het gedrag van de paus onthult zijn ware agenda om Christus’ diensten onrechtmatig in bezit te nemen.

Mensen, vijandig tegen Christus, prijzen de paus

Zelfs vandaag, ondanks talloze schandalen en controverses die hem omringen, blijft paus Franciscus adoratie krijgen van mensen. Zij die Franciscus prijzen omvatten ook een mengelmoes van eigenaardige, zo niet dubieuze, fans.

Homoseksuele groepen verheffen Franciscus. Het katholieke cnsnews.com citeert paus Franciscus die een Chileen vertelt “…  u bent gay, [het] is van geen belang. God maakte u zo en Hij houdt van u zoals u bent, en het maakt mij niet uit”.[2] Het artikel gaat verder met het citeren van de goedkeuring van verscheidene katholieke gay-activisten, inbegrepen Rev. James Martin, een pro-gay Jezuïet, en gay Michaelson, een openlijk homoseksuele schrijver bij The Daily Beast.[3]

Ook communistische Chinezen prijzen Franciscus. Op de vooravond van een besluit om de excommunicaties van zeven bisschoppen op te heffen, die aangesteld werden zonder Rome’s permissie, door de door de overheid bestuurde kerk, looft de Chinese overheid Franciscus: “Paus Franciscus heeft een positief beeld van het Chinese publiek. Men kan verwachten dat hij de Chinees-Vaticaanse banden verder zal versterken en relatieve problemen zal oplossen met zijn wijsheid”.[4]

Ook radicale milieuactivisten prijzen Franciscus. Voormalig vicepresident Al Gore stelt Franciscus “in de voorste gelederen in het leiden van de wereld naar constructieve klimaatactie”.[5]

Laatste Amerikaanse schandalen werpen een domper op paus Franciscus

Seksuele schandalen in de Rooms-katholieke Kerk zijn niet nieuw.[6] Inderdaad, om ons artikel te citeren van 10 jaar geleden over de afschuwelijke schandalen in Boston: “Het is slechts de top van een ijsberg”. [7]

De blaam is direct te wijten aan de valse pauselijke doctrine en de weloverwogen rekrutering van priesters die neigen naar seksuele immoraliteit.[8]

Niettegenstaande choqueren de laatste wereldomvattende schandalen nog steeds en ze wijzen naar de top van de katholieke hiërarchie.

Paus Franciscus en zijn Vaticaanse hiërarchie hebben op zijn minst afschuwelijk seksueel misbruik gedoogd en toegedekt, begaan door de katholieke clerus, is zes bisdommen, doorheen de staat Pennsylvania. Het volgende uittreksel komt uit een verslag van de Onderzoekskamer van in Beschuldigingstelling (Investigating Grand Jury), uitgegeven door de Procureur-generaal (Attorney General) van de Staat, Josh Shapiro:

“Wij, de leden van deze Grand Jury, moeten u dit laten weten. Wij weten dat sommigen onder u dit reeds gehoord hebben. Er zijn andere rapporten geweest over seksueel kindermisbruik binnen de Katholieke Kerk. Maar nooit op deze schaal. Nu kennen we de waarheid: het gebeurde overal.

Ons werd de taak gegeven om seksueel kindermisbruik te onderzoeken in zes bisdommen – elk bisdom in de staat, uitgezonderd Philadelphia en Altoona-Johnstown, die het onderwerp waren van voorgaande Grand Juries … Wij dagvaarden en beoordeelden een half miljoen pagina’s van interne bisschoppelijke documenten. Ze bevatten geloofwaardige aantijgingen tegen meer dat driehonderd predator (sic; roofvijandelijke) priesters. Meer dan duizend kinderslachtoffers werden geïdentificeerd, vanuit de eigen verslagen van de kerk. Wij geloven dat het echte aantal – van kinderen wier verslagen verloren gingen, of die te bevreesd waren naar voren te treden – in de duizenden ligt

Alhoewel elk kerkelijke district zijn eigen typerende kenmerken had, was het patroon erg gelijkend. Het belangrijkste voor hen was niet de kinderen te helpen, maar om een ‘schandaal’ te vermijden. Dit is niet ons woord maar dat van henzelf; dit blijkt telkens weer opnieuw uit de documenten die we verkregen. Misbruikklachten werden opgesloten in een ‘geheim archief’. Dat is niet ons woord maar dat van hen; de kerk haar Wetboek van Canoniek Recht eist specifiek dat het bisdom zo’n archief bijhoudt. Enkel de bisschop kan de sleutel bezitten”.[9]

Later beschuldigde Procureur-generaal Shapiro het Vaticaan van bewust een doofpotaffaire op te zetten over het molesteren van die kinderen.[10]

Pennsylvania is niet het enige probleem voor Franciscus en zijn schildknapen in de Verenigde Staten. Ook onze hoofdstad is een huidige bron van schandalen.

Paus Franciscus weigert aantijgingen te bekennen van zijn persoonlijke cover-up over seksueel misbruik, uitgebracht door Theodore McCarrick, een recent afgetreden Aartsbisschop van Washington.[11] Voormalig aartsbisschop en Apostolische Nuntius, Carlo Maria Vigano, beschuldigt Franciscus van het terugnemen van sancties die opgelegd waren door de vorige paus Benedictus.[12]

De voormalige nuntius ontmaskert ook de duisterheid in de katholieke kerk : “homoseksuele netwerken handelen onder de schuilhouding van geheimen en leugens met de macht van octopustentakels, en wurgen onschuldige slachtoffers en priesterroepingen, en ze wurgen de hele Kerk”.[13]

Wereldomvattende controverse overspoelt paus Franciscus

De Schrift spreekt van het “geheimenis van de godsvrucht” en “groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees …”[14] Enkel Jezus Christus weerspiegelt de ware essentie van God.

In contrast hiermee spreekt 2 Thessalonicenzen van Zijn antithese: “het geheimenis van de wetteloos­heid”, dat is de manifestatie van “de mens van de wetteloosheid” (of “de wetteloze”).

Internationale schandalen maken “het geheimenis van de wetteloos­heid” duidelijk zichtbaar.

Tijdens zijn bezoek aan Knock, Ierland, drukte paus Franciscus zijn spijt uit over de verhalen van kinderen die seksueel misbruik lijden door de hand van de katholieke clerus.[15] Zijn woorden lijken vreemd te zijn in het licht van de nare bijverschijnselen van aanhoudend seksuele schandalen, zowel als de schokkende onthullingen van mensenhandel en kindermisbruik in Tuam.[16]

Consequent daarmee heeft Ierland een enorme afvalligheid gekend van de katholieke kerk. Inderdaad, de opkomst voor paus Franciscus was slechts de helft van dat van het laatste bepauselijke zoek van Johannes Paulus II aan Ierland, bijna 30 jaar geleden.[17] Ook massale protesten omringden Franciscus’ bezoek.

Ierland en de VS zijn twee grote centra van wereldomvattende schandalen onder paus Franciscus’ bestuur. Chili[18] en Australië[19] lijden ook onder de wansmakelijke seksuele schandalen in de regionen van de rooms-katholieke clerus. Waar zal dit alles eindigen?

Waarom loven belijdende evangelicals paus Franciscus?

In alle ernst, het lijkt erop dat in onze tijd de Heer God  velen in de belijdende evangelicale wereld kan overdragen aan de misleiding van paus Franciscus. Waarom omarmen zij hem zo sterk?

Zij zullen zich moeten verantwoorden, niet enkel voor hun eigen zonden, maar ook voor de zonden waarin anderen werden meegetrokken door hun invloed. In het Oude Testament kwam er een oordeel over het volk van Israël doordat zij zich inlieten met de afgoderij van Jerobeam.

In onze eigen dagen blijken blinde leiders, zowel als hun blinde volgelingen, klaar te zijn om samen in de sloot te vallen. “Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond”.[20] De Heer Jezus Christus staat klaar om de Mens van de Wetteloosheid te oordelen, en ook anderen.

De Heer Jezus Christus: Is Hij uw Redder of uw Rechter?

Geen zwaard snijdt zo diep, noch veroorzaakt zo’n smartelijke pijn, als het zwaard van de mond van de Heer Jezus Christus. Dit oordeel door de Heer Jezus Christus is mogelijk wegens de rechtvaardiging, verdiend door Zijn dood en opstanding, ten gunste van de gelovigen. Rechtvaardiging (en dus redding) is het belangrijkste oordeel dat de Heer Jezus Christus toewijst aan de gelovige. Zoals de Schrift verkondigt: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen”.[21]

Wij bidden ernstig dat de waarheid van het Woord van God het geweten zou raken van dezen die zondigen door anderen ertoe te leiden paus Franciscus te accepteren alsof hij een christelijke leider zou zijn. Zij moeten zich bekeren van het leiden van mensen tot het verheffen van paus Franciscus, de Mens van de Wetteloosheid.

Wij bidden dat het Woord van God zondaars zal aanpakken, evenals ieder van ons.

Als u dit artikel leest, vraag dan a.u.b. de Heer om uw hart te overtuigen van de waarheid omtrent Christus:

“Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen”.[22]  ♦

Als de Heer uw hart beroerd heeft door Zijn genade, laat me dan van u horen, op:

rbennett@temp.bereanbeacon.org . Ik dank u,

Richard Bennett.


Toestemming wordt gegevenom dit artikel te kopiëren en te verspreiden in zijn geheel.

Onze MP3’s zijn eenvoudig downloadbaar en onze video’s en preek-audio’s hier:

http://www.sermonaudio.com/go/212

Onze nieuw ontworpen website is: http://temp.bereanbeacon.org


[1] Citaat uit de Rooms-katholieke Cathechismus, 1995 (Nederlands), paragraaf 882.

[2] Michael W. Chapman, “LGBT Activists Praise Pope Francis’ Remarks that ‘God Made You Gay’”, May 22, 2018 on https://www.cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/lgbt-activists-praise-pope-francis-remarks-god-made-you-gay  accessed on August 27, 2018.

[3] Idem

[4] Christopher Lamb, “Beijing praises ‘wisdom’ of Pope Francis”, The Tablet, February 6, 2018 on https://www.thetablet.co.uk/news/8518/beijing-praises-wisdom-of-pope-francis  accessed on August 27, 2018.

[5] Charles Collins, “Al Gore praises Pope Francis for environmental advocacy in interview”, July 5, 2018, Crux on https://cruxnow.com/vatican/2018/07/05/al-gore-praises-pope-francis-for-environmental-advocacy-in-interview/  accessed on August 27, 2018.

[6] Read our article “Sex, Shame, and the Catholic Church” on https://bereanbeacon.org/sex-shame-and-the-catholic-church/  .

[7] Idem.

[8] Read our article, “The Root Cause of the Catholic Sex Scandals” on https://bereanbeacon.org/the-root-cause-of-the-catholic-sex-scandals/ .

[9] 40th Statewide Investigating Grand Jury REPORT 1 Interim – Redacted, August 14, 2018 on https://int.nyt.com/data/documenthelper/163-grand-jury-report-on-catholic/0cd27c9ad02aee539650/optimized/full.pdf#page=1%208-%2028%20-2018  accessed on August 29, 2018.  Italics are in original report.  Authors’ emphasis in bold.

[10] Justin Heinze, “The Vatican Knew About Priest Child Abuse In PA: Attorney General”, August 28, 2018 on https://patch.com/pennsylvania/newtown-pa/s/gi0vi/the-vatican-knew-about-priest-child-abuse-in-pa-attorney-general?utm_source=alert-breakingnews&utm_medium=email&utm_term=weather&utm_campaign=alert  accessed on August 29, 2018.

[11] Nicole Winfield and Jon Sharman, “Pope Francis refuses to answer question on ‘cover-up’ of child abuse allegations”, Independent (UK), August 27, 2018 on https://www.independent.co.uk/news/world/americas/pope-francis-ireland-visit-catholic-church-sex-abuse-theodore-mccarrick-a8509451.html  accessed on August 27, 2018.

[12] Edward Pentin, “Ex-Nuncio Accuses Pope Francis of Failing to Act on McCarrick’s Abuse”, National Catholic Register, August 25, 2018 on http://www.ncregister.com/daily-news/ex-nuncio-accuses-pope-francis-of-failing-to-act-on-mccarricks-abuse  accessed on August 27, 2018.

[13] Daniel Burke, “The ‘coup’ against Pope Francis”, CNN, August 27, 2018 on https://www.cnn.com/2018/08/27/us/vigano-pope-resign-abuse-analysis/index.html  accessed on August 27, 2018.

[14] 1 Timotheüs 3:16

[15] Nicole Winfield and Jon Sharman, “Pope Francis refuses to answer question on ‘cover-up’ of child abuse allegations”, Independent (UK), August 27, 2018 on https://www.independent.co.uk/news/world/americas/pope-francis-ireland-visit-catholic-church-sex-abuse-theodore-mccarrick-a8509451.html  accessed on August 27, 2018.

[16] “Tuam babies: Church much address ‘shameful chapter’”, BBC News, August 27, 2018, on https://www.bbc.com/news/world-europe-45324302  accessed on August 27, 2018.

[17] Aoife Moore, “Crowds for Phoenix Park Mass fall well below expected level of 500,000”, August 29, 2018 on https://www.independent.ie/irish-news/pope-francis-in-ireland/crowds-for-phoenix-park-mass-fall-well-below-expected-level-of-500000-37254339.html  accessed on August 29, 2018.

[18] Associated Press, “Chile police raid Catholic church HQ in sex abuse investigation”, August 14, 2018 on https://www.theguardian.com/world/2018/aug/14/chile-catholic-church-sex-abuse-scandal-police-raid-latest  accessed on August 29, 2018.

[19] Adam Baidawi, “Cardinal George Pell to Stand Trial on Historic Sex Offenses”, April 30, 2018 on  https://www.nytimes.com/2018/04/30/world/australia/cardinal-george-pell-trial-sexual-abuse.html  accessed on August 29, 2018.

[20] Openbaring 2:16

[21] Efeziërs 2:8-9

[22] 1 Johannes 5:20-21

[apss_share]

Similar Posts